Policy om alkohol, tobak, dopingpreparat och droger


TTK – Policy om alkohol, tobak, dopingpreparat och droger

Trollbäckens tennisklubb följer gällande lagstiftning angående alkohol, tobak, dopingpreparat och droger. När det gäller frågor kring detta är de vuxna förebilder för barn och ungdomar. Det gäller självklart även i föreningslivet, varför det är extra viktigt att de vuxna medlemmarna i föreningen agerar föredömligt. Ledare och tränare ska vara medvetna om sin roll som förebilder gällande alkohol, tobak, dopingpreparat och droger, och att kraven på personer som verkar inom idrottsrörelsen är högre än inom samhället i övrigt.

Denna policy beskriver vad som gäller i samband med träning, tävling och läger bedrivna i TTK:s regi. Policyn berör medlemmar och ledare engagerade i TTK. Den berör även eventuella övriga deltagare, exempelvis föräldrar och syskon, i samband med tävlingar och träning på andra orter. Det är varje ledares och deltagares ansvar att påpeka eventuella avvikelser från policyn genom att antingen prata direkt med medlemmen, eventuellt med förälder, eller kontakta styrelsen.

Det är ej tillåtet för ungdomar under 18 år att dricka alkohol under eller i anslutning till träning, tävling eller annan verksamhet bedriven av TTK. Alkohol får ej förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med av TTK bedriven ungdomsverksamhet. Ledare och tränare skall var uppmärksamma på att det kan finnas ungdomar som har föräldrar med missbruksproblem och att dessa ungdomar därför kan behöva speciellt stöd. I samband med idrottsevenemang ska vi vara restriktiva med alkoholservering, och uppmärksamma gällande lagstiftning och föreskrifter hur försäljning skall gå till, och med särskilt stort ansvar för att ordningskravet beaktas. All alkoholservering ska följa samhällets krav på ansvarsfull alkoholhantering.

Tobak innefattar både snusning och rökning. Åldersgränsen är enligt svensk lag 18 år. Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år använder tobak under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet. TTK skall avstå från tobaksförsäljning och marknadsföring/sponsring av tobaksprodukter.

Allt bruk och hantering av narkotika är förbjuden i enlighet med svensk lag. All form av dopning är förbjuden i enlighet med idrottens regler. Vi har nolltolerans både mot narkotika och dopingpreparat i all vår verksamhet. Upptäcks bruk skall detta rapporteras till polis/sociala myndigheter.

Styrelsen har vid styrelsemöte 2021-12-20 beslutat att anta denna policy. Policyn gäller tillsvidare från och med detta datum.


Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng