Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter
En ny dataskyddsförordning införs i alla EU:s medlemsländer den 25 maj 2018. Den kallas för GDPR och ersätter den tidigare PUL-lagen. Förordningen innebär en del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

RF:s riktlinjer för idrottsföreningar
Riksidrottsförbundet har infört riktlinjer i en så kallad ”uppförandekod” som beskriver hur idrottsföreningar behandlar personuppgifter. Hela idrottsrörelsen ska följa denna uppförandekod. I grunden gäller dataskyddsförordningen. Länk till Uppförandekoden finns här.

Sammanfattningsvis innebär Uppförandekoden att idrottsföreningar skall se till att idrotten har en säker och lagenlig hantering av de uppgifter som får sparas, att endast de uppgifter som behövs för ändamålet får behandlas, att personuppgifterna ska vara korrekta och uppdaterade samt att de bara sparas så länge som behövs för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

Integritetspolicy
TTK:s integritetspolicy beskriver varför vi behandlar personuppgifter och informerar om dina rättigheter. Länk till integritetspolicyn finns här.

Utdrag ur register
Från och med den 25 maj 2018 går det att begära registerutdrag gällande dina personuppgifter som TTK behandlar. För ändamålet avsett formulär finns här och på TTK:s kansli. Din ifyllda och undertecknade begäran mailar du till ansvarig för dataskyddsfrågor, dataskydd@trollbackenstk.se, alternativt lämnar på kansliet eller postar till Trollbäckens Tennisklubb, Siklöjevägen 27, 135 41 Tyresö.

Publicering på hemsida och i sociala medier
TTK publicerar bilder och text i syfte att visa upp och marknadsföra föreningens verksamhet. Detta sker på sådant sätt att det inte ska upplevas som kränkande i lagens mening och sker med intresseavvägning. Om något material ändå upplevs som kränkande av den det berör, skall informationen avpubliceras skyndsamt och utan onödigt dröjsmål. Skicka i sådana fall din begäran om avpublicering till ansvarig för dataskyddsfrågor, dataskydd@trollbackenstk.se, eller ta kontakt med någon i föreningens styrelse.

Frågor om TTKs registerhantering
Kontakta ansvarig för dataskyddsfrågor, dataskydd@trollbackenstk.se, eller ta kontakt med någon i föreningens styrelse.


Betalningspolicy

Trollbäckens Tennisklubb – betalningspolicy

ORDINARIE TRÄNINGSVERKSAMHET

Prova på-tillfälle
Nya deltagare i Trollbäckens Tennisklubbs träningsverksamhet har möjlighet att prova en
gång innan personen bestämmer sig för att fortsätta i verksamheten. Om den nya deltagaren
efter detta prova på-tillfälle inte vill fortsätta så är kravet att detta skriftligen meddelas till
kansliet (stefan@trollbackenstk.se) inom en vecka efter provtillfället. I annat fall debiteras
avgiften för resterande termin.

Vad gäller för terminsavgiften
Terminsavgiften skall betalas inom 15 dagar om inte annat anges. Efter två
betalningspåminnelser förbehåller sig Trollbäckens Tennisklubb rätten att stänga av
vederbörande till dess avgiften är betald.

TTK:s träningsverksamhet
Inför varje terminsstart arbetas träningsschemat om och de nya träningstiderna distribueras
via epost, och det är var och ens ansvar att ha vetskap om sina träningstider.

Den som vill avbryta/pausa sin träning inför nästkommande termin måste meddela detta
skriftligen till kansliet (stefan@trollbackenstk.se) senast den 15 juni gällande höstterminen,
respektive den 10 december avseende vårterminen. Om platsen inte är uppsagd förutsätts att
deltagaren fortsätter träningen även under påföljande termin. Observera att muntliga
uppsägningar till tränare på banan ej räknas som en godkänd uppsägning.

Sker avhopp eller minskning av antalet träningstimmar senare än ovanstående datum eller
utan att kansliet meddelas skriftligen, är deltagaren skyldig att betala terminsavgift enligt
nedan:

Sen avanmälan                                             Betalningsskyldighet
Sen avanmälan före terminsstart                 50 % av terminsavgiften
Avanmälan efter terminsstart                     100 % av terminsavgiften

Undantag från ovanstående görs endast vid långvarig sjukdom eller skada styrkt av
läkarintyg.

Återbetalning av terminsavgift
Terminsavgiften eller del av terminsavgiften betalas endast tillbaka för den som ådragit sig en
skada eller liknade under pågående termin. Det återbetalade beloppets storlek beräknas utifrån
det datum som skadan meddelas till kansliet. Läkarintyg måste då uppvisas. Dock kan
Trollbäckens Tennisklubb då inte garantera en plats om man sedan vill komma tillbaka efter
skadan. Vill man ha kvar sin plats måste man betala terminsavgift och eventuell
medlemsavgift som vanligt.

Styrelsen har vid styrelsemöte 2021-10-06 beslutat att anta denna policy. Policyn gäller tillsvidare från och med 2021-11-01.

Länk till Betalningspolicyn finns här.


Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng