Policy avseende kontroll av personal inom TTK/Tyresö Sportcenter AB


Policy avseende kontroll av personal inom TTK/Tyresö Sportcenter AB

Styrelsen har vid styrelsemöte 2019-11-20 beslutat att anta denna policy. Policyn är en reviderad version av den policy avseende bakgrundskontroller av personal som styrelsen beslutade om
2018-06-12.

A) Kontroll av tänkt nyanställd respektive redan fast anställd personal

1. För samtliga fast anställda skall kontroll vid samtliga allmänna domstolar utföras. Avseende tänkt nyanställd skall denna kontroll utföras innan ett anställningsavtal undertecknas. Innan kontrollen enligt denna punkt utförs måste berörda personer informeras om bakgrundskontrollen, dess syfte och vad som kontrolleras – samt lämna sitt skriftliga samtycke till att kontrollen utförs. Personliga data (mail etc.) som blir resultatet av dessa bakrundskontroller, raderas efter det att rapporten redovisats för styrelsen.

2. Två år efter att kontrollen under punkt ett utförts skall anställd, på uppmaning av chefstränaren eller klubbchefen, inkomma med ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget skall vara av typen ”Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg” och det skall överlämnas till TTK:s chefstränare i det obrutna kuvert det levererades i. Efter genomläsning återlämnas utdraget till aktuell person.

3. Kontroll under punkt två skall därefter upprepas vartannat år så länge som anställningen pågår.

4. Ansökningsblankett från Polisen finns här.

B) Kontroll av timanställd personal respektive inhyrda konsulter:

1. Samtlig timanställd personal respektive inhyrda konsulter skall på uppmaning av chefstränaren inkomma med utdrag ur belastningsregistret. Utdraget skall vara av typen ”Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg” och det skall överlämnas till TTK:s chefstränare i det obrutna kuvert det levererades i. Efter genomläsning återlämnas utdraget till aktuell person.

2. Kontroll under punkt ett skall därefter upprepas vartannat år så länge som anställningen pågår.

3. Ansökningsblankett från Polisen finns här.

I de fall belastningar föreligger är det styrelsen ansvar att bedöma om belastningen är så pass graverande att åtgärder måste vidtas; en timanställds eller en inhyrd konsults kontrakt avbrytas, ett erbjudande till en nyanställd (fast) dras tillbaka etc.


Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng