Policy – Trygg förening


Trollbäckens Tennisklubbs policy mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling.

Syfte
Att aktivt arbeta med att mobbning, diskriminering och kränkande behandling ej förekommer inom föreningen.

Mål
För klubbens ledare:
• Klubbens ledare skall veta vad mobbning, kränkning och diskriminering är
• Klubbens ledare skall vara införstådda i vad föreningens handlingsplan innebär
• Klubbens ledare förväntas att agera utifrån planen

För klubbens aktiva:
• Klubbens aktiva skall vara väl införstådda med vad mobbning, diskriminering och kränkning är

För de aktivas föräldrar:
• Samtliga föräldrar till barn och ungdomar skall vara väl införstådda med vad föreningens handlingsplan innebär och förväntas agera utifrån denna

Exempel på vägledande dokument
Idrotten vill
Barnkonventionen
Rädda barnen

Definitioner:
• Mobbad – person som utsätts för trakasserier inom en social grupp.
• Kränkande behandling – när en person upplever sig kränkt vid enstaka tillfällen. Det kan förekomma öppet som till exempel glåpord, eller dolt som till exempel blickar och
miner.

• Diskriminering – när en person behandlas sämre än någon annan på grund av exempelvis kön, etnicitet, funktionsnedsättning, ålder, hudfärg, inkomst, utseende, sexuell läggning, religion eller politisk åsikt.

Förebyggande aktiviteter:

Ledare och aktiva:
• Ledaren skall ge alla aktiva feedback, såväl positiv som negativ.
• Ledaren skall ”se” alla deltagare före, under och efter varje träningstillfälle.
• Ledare och aktiva skall ha dialog på träningarna avseende mobbning, kränkning och diskriminering.

Föräldrar:
• Föräldrainformation vid terminsvisa föräldramöten. När behov uppstår förs dialog mellan föräldrar och ledare rörande barns eventuella speciella behov.


Åtgärder

Ledare – om ledare mobbar, kränker och/eller diskriminerar kommer åtgärder att vidtas enligt nedan:
1. Ledarkollegor tar upp frågan enskilt med berörd ledare.
2. Chefstränare informeras om situationen. Föräldern informeras i det fall den utsatte är ett barn eller ungdom.
3. Problemet lyfts upp till kansliet och styrelsen.
4. Styrelsen tar beslut om åtgärd tillsammans med chefstränare som sedan informerar berörd ledare. Eventuella övriga berörda informeras muntligen samt skriftligen.
5. Ärendet tas vidare till socialtjänst och/eller polis.

Aktiva – om den aktive mobbar, kränker och/eller diskriminerar andra kommer åtgärder att vidtas enligt nedan:
1. Ledaren tar enskilda samtal med de inblandade.
2. Ledaren informerar föräldrar i det fall det är en ungdom som är inblandad.
3. Problemet lyfts upp till chefstränaren och denne tar ett samtal med de berörda.
4. Styrelsen tar tillsammans med ledaren beslut om åtgärd, vilken förmedlas till de berörda. Vid behov informeras andra berörda skriftligen.
5. Ärendet tas vidare till socialtjänst och/eller polis.

Föräldrar – om föräldrar mobbar, kränker och/eller diskriminerar aktiva kommer åtgärder att vidtas enligt nedan:
1. Ledaren samtalar enskilt med föräldern.
2. Problemet lyfts upp till chefstränaren och denne tar ett samtal med de berörda.
3. Styrelsen tar tillsammans med ledaren beslut om åtgärd, vilken förmedlas till de berörda. Vid behov informeras andra berörda skriftligen.
4. Ärendet tas vidare till socialtjänst och/eller polis.

Kommunikation och uppföljning
Handlingsplanen kommuniceras samt följs upp och revideras årligen.

Kontakter
Kontakta någon i styrelsen (info@trollbackenstk.se) om du oroar dig för, eller har fått information om, en situation.

Övriga kontaktvägar:
• Styrelsen, Trollbäckens Tennisklubb (info@trollbackenstk.se)
• Polisen vid pågående händelse: 112
• Polisen: 114 14
• Bris stödlinje för barn: 116 111
• Bris stödlinje för idrottsledare om oro kring ett barn: 077-44 000 42 (vard 9-12)
• Bris vuxentelefon: 0771-50 50 50

Stöd inom Tyresö kommun:
Socialtjänsten nås genom Tyresö kommuns servicecenter,
08-578 291 00.
Om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa, kontakta barn och ungdomsenhetens mottagningsgrupp genom att ringa 08-578 291 00 eller 08-578 272 35.

Vid akuta ärenden efter kontorstid, kontakta socialjouren sydost på telefon 08-718 76 40 (Måndag-torsdag 16:00-02:00, fredag 14:00-02:00 samt lördag-söndag 16:00-02:00)
Akuta ärenden övrig tid, ring 08-454 24 91.

Styrelsen har vid styrelsemöte 2022-02-01 beslutat att anta denna policy. Policyn gäller tills vidare från och med detta datum.


Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng